SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.48 issue3F.A. van Jaarsveld's The awakening of Afrikaner nationalism after fifty yearsA possible alternative approach to learner discipline author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

VAN DER MERWE, J P. Values as a cultural aspect of the Afrikaner. Tydskr. geesteswet. [online]. 2008, vol.48, n.3, pp.357-397. ISSN 2224-7912.

^laf^aDie toewysing van 'n spesifieke kultuur of kulturele kenmerke aan 'n groep ten einde dit te kan identifiseer, is 'n algemene verskynsel in die antropologie. Die kern, in kort, van waaroor dit gaan, is dat identiteit en 'n spesifieke kultuurgroep se eiesoortige kultuur gewoonlik komplementerend teenoor mekaar staan. Ofskoon antropoloë verskil oor die aard en betekenis van kultuur en kultuurgrense, verteenwoordig die idee dat kultuur en identiteit gebaseer is op en geïntegreer word deur gedeelde, fundamentele waardes, 'n algemene antropologiese aanname. In aansluiting hierby word waardes dan ook in hierdie artikel gebruik as die invalshoek om die Afrikaner se kultuur en identiteit te belig binne 'n pre-1994-konteks asook 'n post-1994-konteks. Dit bring in die eerste plek mee dat die begrip "waardes", asook die koppeling daarvan aan kultuur en identiteit, bespreek sal word. Die herstrukturering en transformasie van die breër Suid-Afrikaanse samelewing, plus die onafwendbare een-en-twintigste-eeuse kragte van globalisering en postmodernisme, het inderdaad die era van nihilisme vir die Afrikaner laat aanbreek en sy meesterwaarde onder druk geplaas. De Klerk (1979:115) se opmerking: "As die Christelike verwerp, verwater of verdring word, bedreig dit die kern van die Afrikaner se lewensopvatting ", is bewaarheid. Die impak van die disintegrasie van die Afrikaner se meesterwaarde is oral duidelik sigbaar. Hierdie disintegrasie van die Afrikaner se meesterwaarde, asook die gepaardgaande verandering in die Afrikaner se waarde-oordeel in 'n postapartheid en geglobaliseerde Suid-Afrika, word vervolgens in hierdie artikel beskryf.^len

Keywords : Values; culture; narratives; anthropology; Afrikaners; post-apartheid; South Africa; Afrikaner identity; grand narrative; transformation.

        · abstract in Afrikaans     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License