SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.81Reflections on how the implementation of sustainable development goals across the UK and Ireland can influence the mainstreaming of these goals in English planning practiceTrends in urban planning, climate adaptation and resilience in Zanzibar, Tanzania author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Town and Regional Planning

On-line version ISSN 2415-0495
Print version ISSN 1012-280X

Abstract

KEMWITA, Emmanuel; KOMBE, Wilbard; NGULUMA, Huba  and  MWANYOKA, Iddi. Grondverkrygingsprosesse in vloedgevoelige informele nedersettings in dar es salaam: 'n retoriek wat grondbestuur blootstel. Town reg. plan. (Online) [online]. 2022, vol.81, pp.67-83. ISSN 2415-0495.  http://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp81i1.6.

Die verkryging van grond in vloedgevoelige informele nedersettings word beperk deur grondgebruikbeleide, wette en regulasies in baie lande, insluitend Tanzanië. As gevolg van vinnige verstedelikingstendense tesame met groeiende stedelike beplanningstekorte, het baie inwoners, veral in die lae-inkomstegroep, hulle in vloedgevoelige informele nedersettings gevestig. Hierdie artikel bied 'n retoriek wat grondbestuur blootstel deur die prosesse te ondersoek waardeur grondsoekers gaan om bougrond (persele) te bekom. Dit sluit in vloedgevoelige grond in informele nedersettings in Dar es Salaam, ondanks die verbod daarop deur grondgebruikwetgewing. Die studie het 'n gevallestudie-ontwerp gebruik waar kwantitatiewe en kwalitatiewe data ingesamel is deur huishoudelike vraelyste, sleutel-informant-onderhoude en fokusgroepbesprekings te gebruik. Msasani Bonde la Mpunga, 'n vloedgevoelige nedersetting in Dar es Salaam, is gekies as 'n gevallestudie-area om die prosesse en rolspelers wat betrokke is te ondersoek. Resultate het getoon dat meeste van die grondeienaars in vloedgevoelige gebiede van Msasani Bonde la Mpunga stukkies grond informeel bekom het nadat hulle uit verskeie dele van die land in die stad ingetrek het. Benaderings en prosesse van die verkryging van grond was gedoen deur die gebruik van sosiale verbintenisse met familie en vriende wat in die area woon, makelaars en mondelinge of skriftelike verkoopsoordragooreenkomste van wyksamptenare. Sommige het leë grond binnegedring. Geleidelik het boustrukture ontstaan, hoewel indringers aanvanklik voorgegee het dat hulle tydelike wonings oprig. 'n Paar wat grond geërf het, het nie soortgelyke prosesse ondergaan om grond direk te bekom nie. Hierdie artikel kom tot die gevolgtrekking dat die prosesse waardeur grondsoekers bougrond bekom ten spyte daarvan dat dit vloedgevoelige gebiede is, aangevuur word deur swak bestuur. Heroorweging van grondbestuurpogings wat onder-na-bo-ingrypings behels met substantiewe betrokkenheid by besluitnemingsprosesse word aanbeveel. Dit behoort gemeenskappe te betrek by die ko-produksie van toepaslike grondbestuur regulatoriese maatreëls in vloedgevoelige informele nedersettings.

Keywords : Informal settlements; flood risk; land acquisition; land governance; regulatory frameworks.

        · abstract in English | Other     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License