Scielo RSS <![CDATA[HTS Theological Studies]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=0259-942220100003&lang=en vol. 66 num. 3 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Samesteller se voorwoord</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300001&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Deur die voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300002&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Deur die voorsitter van die Kuratorium vir Teologiese Opleiding</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Deur die voorsitter van die Hervormde Dosentevergadering</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 1</b>: <b>Die aanloop 1909-1916</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 2</b>: <b>Die Klein Begin 1916-1933</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300006&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 3</b>: <b>Twee afdelings van een fakulteit 1934-1940</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300007&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 4</b>: <b>Interne spanning en stryd 1941-1953</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300008&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 5</b>: <b>Politieke spanning en ekumeniese druk 1954-1960</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300009&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 6</b>: <b>Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961-1970</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300010&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 7</b>: <b>Evaluering en selfinterptetasie 1971-1980</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300011&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 8</b>: <b>Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981-1987</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300012&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 9</b>: <b>Rasionalisasie en Optimalisering 1988-1997</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300013&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Hoofstuk 10</b>: <b>Terug by een ekumeniese fakulteit 1998-2009</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222010000300014&lng=en&nrm=iso&tlng=en