SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Eletronic Library Online

Send article by mail

Title: Aristotelies-filosofiese invloede by die Sinode van Dordt (1618-1619) en die bevrydende perspektief van 'n Reformatoriese filosofie op goddelike soewereiniteit en menslike verantwoordelikheid
Name: *
E-Mail: *
To: *
To Email: *
Comments: